OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Stratégia firmy pre rok 2009
Stratégia firmy pre rok 2009
 
Neustále meniace sa externé ekonomické a ekologické situácie vyžadujú flexibilitu a prispôsobivosť internej firemnej stratégie v jej aktuálnych podmienkach.
 
Práve týmto je vo firme PASS - SK s.r.o., prioritou ustavične zlepšovať jestvujúcu situáciu internými organizačnými postupmi a zvyšovanie zabezpečovania kvality  výroby.
 
Základom na získanie nových zákazníkov pre firmu je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a expanzia v personálnej oblasti.
 
Táto stratégia sa ukázala ako správna a z toho získané výhody boli využité aj v miestnych podmienkach /výstavba novej výrobnej haly/.
 
Krátkodobou stratégiou firmy PASS - SK, s.r.o., je zameranie sa na rozširovanie výroby - montáže komponentov pre nových strategických partnerov / firmu Bourbon FABI a firmu PASS/.
 
Strednodobo sa firma snaží pre tieto montované produkty jednotlivé súčasti komponentov samostatne vo firme PASS - SK, s.r.o. vyrábať.
 
Certifikácia firmy podľa noriem ISO/TS 16 949, ISO 9001 a ISO 14 001 v r. 2009 a prehĺbenie výroby o nové produkty sú podstatným prvkom stratégie firmy PASS - SK ako posilniť hospodársku situáciu firmy a otvoriť cesty k novej expanzii /nové produkty a nový zákazníci/.